Úvod

 

Vitajte na našej stránke!

 

Energline – projektová kancelária bola založená v roku 2009.

Hlavné zameranie poskytovaných služieb je na projekčnú, inžiniersku a konzultačnú činnosť v oblasti energetického vybavenia stavieb.

Naším cieľom je poskytnúť Vám profesionálne riešnia, ktoré umožnia použiť moderné technológie a teoretické poznatky v reálnom nasadení.

K zadaniu pristupujeme komplexne a výhľadovo tak, aby ste so zrealizovaným dielom boli maximálne spokojný.

 

 

 

 

Motto:

Neexistuje výroba energie bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

V záujme trvalo udržateľného rozvoja je našou povinnosťou minimalizovať negatívne dôsledky výroby energie. Musíme predovšetkým:
•    minimalizovať spotrebu energie
•    minimalizovať využívanie zdrojov s najväčším negatívnym dopadom na životné prostredie
•    realizovať ekonomicky únosné opatrenia pri výrobe energie